Anglojęzyczne stacjonarne studia doktoranckie

Anglojęzyczne stacjonarne studia doktoranckie

NCBiR logo

Interdyscyplinarne, anglojęzyczne, stacjonarne studia doktoranckie o zasięgu międzynarodowym na Wydziale Lekarskim od 2018 roku!

Miło nam poinformować, że Wydział Lekarski wraz z Działem Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM uzyskał dofinansowanie na utworzenie i realizację interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, stacjonarnych studiów doktoranckich o zasięgu międzynarodowym na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK.

Projekt złożony w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08.00-DOK/16 uzyskał 84,5 pkt. zajął 39 miejsce na liście rankingowej projektów ocenionych pozytywnie i przeznaczonych do uzyskania dofinansowania.

Wartość całkowita projektu wynosi: 1.483.800 zł, kwota dofinansowania: 1.439.286 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 31.07.2023 r.

Informacja NCBiR o wynikach konkursu >>