Leczymy z Misją

Leczymy z Misją

Wolotariusze projektu „Leczymy z Misją" Monika Sypniewska i Dawid AdamkiewiczStudenci V roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum UMK - Monika Sypniewska i Dawid Adamkiewicz, już za kilka dni wylatują do Kenii jako wolontariusze projektu „Leczymy z Misją". Nie jest to ich pierwsza tego typu wyprawa. Rok temu z czwórką studentów z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy dotarli w najwyższe góry świata z pomocą w odbudowie położonego w Himalajach ośrodka zdrowia, zniszczonego przez trzęsienie ziemi, które nawiedziło Nepal w kwietniu 2015 roku.

W tym roku nasi studenci zmieniają kontynent i stają w szeregach wolontariuszy „Leczymy z Misją". Projekt od początku jest wspierany przez Fundację Harambee Polska i jest inicjatywą studentów z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Po niewątpliwym sukcesie poprzednich edycji i wyposażeniu kenijskich szpitali misyjnych w sprzęt medyczny o łącznej wadze 11 ton, zarząd Fundacji postanowił otworzyć się na studentów z pozostałych uczelni medycznych w Polsce. W rekrutacji wzięło udział ponad 100 osób, z pośród których wyłoniono szczęśliwą 12. Wśród nich znaleźli się Monika i Dawid, reprezentujący Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Studenci spędzą 5 tygodni w Consolata Hospital w Kyeni, u podnóża drugiego co do wysokości szczytu Afryki - Mount Kenya.

Największym problemem opieki medycznej w Kenii jest zbyt mała liczba personelu medycznego oraz niedostateczna ilość sprzętu i leków. W Kenii liczba lekarzy przypadających na mieszkańca jest 11-krotnie niższa niż w Polsce. Opieka lekarska istnieje głównie w stolicy kraju - Nairobi. Jednak im dalej od dużych ośrodków, tym trudniej o odpowiednią pomoc medyczną. Tak naprawdę dzięki szpitalom misyjnym możliwe jest leczenie oraz ratowanie życia tysięcy Kenijczyków. To właśnie te szpitale wspiera projekt „Leczymy z Misją".

Bazując na wiedzy i doświadczeniu zaprawionych już w boju wolontariuszy, aby wyjść naprzeciw najczęstszym potrzebom kenijskiego systemu opieki zdrowotnej, tegoroczne "Leczymy z Misją" ma 12 sekcji i skupia się na: opiece okołoporodowej, opiece noworodkowej, medycynie ratunkowej i intensywnej terapii, chorobach internistycznych i ich profilaktyce, leczeniu ortopedycznych wad wrodzonych, opiece okulistycznej i optometrycznej, neurologii, diagnostyce obrazowej, opiece stomatologicznej oraz edukacji medycznej.

Monika i Dawid z czwórką poznańskich studentów i lekarką z Poznania tworzą sekcję „How KenYa help You?" i zajmą się prowadzeniem kursów dla personelu medycznego z zakresu BLS, ALS, płynoterapii, USG FAST oraz obsługi kardiomonitora, respiratora i defibrylatora. Choć trudno to sobie wyobrazić, nie każdy kenijski lekarz zna podstawy BLS, stąd właśnie takich szkoleń potrzeba najbardziej. Studentom w Kenii towarzyszyć będą lekarze z Polski, którzy czuwać będą nad merytoryką swoich sekcji.

Sekcja „How KenYa help You" została objęta patronatem honorowym przez Prorektor ds. Collegium Medicum, prof. dr hab. Grażynę Odrowąż-Sypniewską oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. Katarzynę Pawlak-Osińską, prof. UMK.

projekt „Leczymy z Misją" projekt „Leczymy z Misją" projekt „Leczymy z Misją"