Prestiżowa nagroda dla młodego naukowca

Prestiżowa nagroda dla młodego naukowca

dr n. med. Katarzyna Bergmann Dr n. med. Katarzyna Bergmann, asystent w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK otrzymała prestiżową nagrodę dla młodego pracownika diagnostyki laboratoryjnej.

Nagroda przyznawana jest dorocznie przez Fundację Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie oraz firmę Roche Diagnostics Polska wyróżniającym się diagnostom laboratoryjnym poniżej 35 r.ż. W ocenie kandydatów do nagrody bierze się pod uwagę dorobek naukowy (publikacje w uznanych periodykach i udział w międzynarodowych kongresach naukowych), działalność popularyzatorską i szkoleniową oraz osiągnięcia zawodowe i organizacyjne w diagnostyce laboratoryjnej i chemii klinicznej.

Regulamin przyznawania nagród >>