Nagroda PAN

Nagroda PAN

dr n. med. Piotr AdamskiDr n. med. Piotr Adamski, asystent w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK otrzymał Nagrodę Naukową dla młodych naukowców w konkursie zorganizowanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Nagroda Naukowa Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców przyznawana jest równorzędnie 5 laureatom za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostały opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o nagrodę. Nagrodę mogą otrzymać pracownicy lub doktoranci instytucji naukowej, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli co najwyżej 33 lata. Wyodrębnionych zostało 5 kategorii Nagrody: nauki humanistyczne i społeczne; nauki biologiczne i rolnicze; nauki ścisłe i nauki o Ziemi; nauki techniczne i nauki medyczne.

W kategorii nauk medycznych główna nagroda przypadła dr. n. med. Piotrowi Adamskiemu z Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Nagrodzona publikacja "Morphine delays and attenuates ticagrelor exposure and action in patients with myocardial infarction: the randomized, double-blind, placebo-controlled IMPRESSION trial" przedstawia wyniki pierwszego randomizowanego badania klinicznego na świecie, które udowodniło negatywny wpływ morfiny na ekspozycję na tikagrelor oraz na jego działanie przeciwpłytkowe u pacjentów z ostrym zawałem serca, czyli jedną z głównych przyczyn śmiertelności w krajach rozwiniętych. Praca opublikowana została na łamach "European Heart Journal" (Impact Factor 19.651), jednym z najbardziej prestiżowych czasopism kardiologicznych na świecie, będącego jednocześnie organem wydawniczym Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W wymienionej publikacji dr Piotr Adamski status równorzędnego pierwszego autora dzieli z prof. dr. hab. Jackiem Kubicą oraz jest autorem do korespondencji.