International MEDical Interdyscyplinary Congress

International MEDical Interdyscyplinary Congress

iMedic logo 10 czerwca 2017 r. na terenie Collegium Medicum UMK odbyła się druga edycja International MEDical Interdyscyplinary Congress iMEDIC 2017.

Spotkanie było doskonałą okazją dla młodych naukowców, studentów, doktorantów oraz rozpoczynających karierę zawodową lekarzy do zaprezentowania swoich osiągnięć w pracy naukowej i badawczej oraz pogłębienia wiedzy z zakresu szeroko pojętych nauk biomedycznych. W konferencji wzięło udział 127 zarejestrowanych uczestników z Polski i zagranicy.

Wygłoszono 149 prac w 12 panelach naukowych, tak duża różnorodność oferty, zapewniła niecodzienną możliwość wymiany doświadczeń w wielu dyscyplinach medycznych. Nadany całokształt wydarzenia umożliwił holistyczne spojrzenie na organizm człowieka i toczące się w nim procesy chorobowe.

Galeria zdjęć >>

Relacja TVB (od 11:47) >>

http://www.imedicongress.cm.umk.pl/