Zasłużony Dawca Przeszczepu

Zasłużony Dawca Przeszczepu

uroczystość wręczenia odznak „Zasłużony Dawca Przeszczepu”Pracowniczka naszej uczelni otrzymała z rąk Ministra Zdrowia odznakę „Zasłużony Dawca Przeszczepu”. Minister uhonorował w ten sposób osoby, które zdecydowały się oddać do przeszczepienia swoje narządy, komórki lub tkanki.

Uroczyste wręczenie odznaki odbyło się w maju. Pracowniczka Collegium Medicum UMK, Bogumiła Kwiatkowska, w minionym roku – 13 września 2016, oddała nerkę w tzw. przeszczepie krzyżowym. Oddała ją mieszkańcowi Torunia, którego żona z kolei oddała nerkę mężowi Pani Bogumiły.

odznaka „Zasłużony Dawca Przeszczepu”Uroczystości nadania odznaczeń odbywają się od 2010 r., będąc ważnym elementem działań na rzecz rozwoju polskiej transplantologii. Z wnioskiem o nadanie odznaczeń występuje dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji „Poltransplant”. W latach 2009–2016 odznakę „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” wraz z legitymacją odebrało 1066 dawców.

więcej informacji i galeria zdjęć >>

fot. www.mz.gov.pl