Nowe granty NCN dla Wydziału Farmaceutycznego

Nowe granty NCN dla Wydziału Farmaceutycznego

NCN logoDr n. med. Aleksander Deptuła, adiunkt Katedry i Zakładu Mikrobiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy wraz dr hab. Moniką Joanną Piotrowską z Uniwersytetu Warszawskiego tworzą zespół koordynujący, który będzie prowadzić badania we współpracy z naukowcami z Niemiec, Izraela, Holandii i Hiszpanii w ramach projektu EMerGE-NeT: Effectiveness of infection control against intra- and inter-hospital transmission of MultidruG-resistant Enterobacteriaceae – insights from a multi-level mathematical NeTwork model. Projekt otrzymał finansowanie w konkursie JPI AMR przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki (NCN) z zakresu oporności na antybiotyki.
W konkursie sieci JPI AMR pt. „To unravel the dynamics of transmission and selection of antimicrobial resistance (AMR) at genetic, bacterial, animal, human, societal, and environmental levels, in order to design and evaluate preventive and intervening measures for controlling resistance”, którego budżet wyniósł 28,3 mln euro, nagrodzono 19 projektów mających na celu zbadanie problemów związanych z opornością na antybiotyki i jej przenoszeniem. Łączne środki finansowe przyznane przez NCN to 1 047 068 zł, w tym dla Collegium Medicum 423 473 zł.

Mgr farm. Karol Jaroch, asystent Katedry Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej otrzymał grant PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki dla młodych naukowców. Projekt „Uniwersalna platforma analityczna oparta o mikroekstrakcję do fazy stałej służąca do badań metabolizmu generowanego w warunkach in vitro” otrzymał finansowanie w kwocie 150 000 zł.