Nagroda naukowa w onkologii

Nagroda naukowa w onkologii

Na zdjęciu (od lewej). Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski (kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej CM UMK - opiekun naukowy laureata), Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kułakowski (Pionier i Ikona Polskiej Chirurgii Onkologicznej, historycznie pierwszy inicjator i fundator nagrody naukowej PTCHO), Dr n. med. Maciej Nowacki (laureat nagrody)Dr n. med. Maciej Nowacki, asystent w Katedrze Chirurgii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK, otrzymał 20 maja 2017 r. przyznaną przez Kapitułę Naukową i Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej doroczną nagrodę naukową Towarzystwa.

PTCHO przyznaje co roku jedną nagrodę wybitnie wyróżniającym się klinicystom i naukowcom, którzy wybierani są pośród wszystkich członków Towarzystwa przez kilkunastoosobową kapitułę i zarząd. Nagrodzony dr Maciej Nowacki prowadzi aktywnie badania naukowe pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Zegarskiego - kierownika Katedry. Odpowiedzialny jest za wdrożenie razem z prof. Wojciechem Zegarskim pierwszego w tej części Europy programu Podciśnieniowej Dootrzewnowej Chemioterapii Areozolem (PIPAC), rozwój badań i rozszerzenie implementacji w Polsce techniki Chemioterapii Dootrzewnowej w Hipertermii (HIPEC), oraz badań w zakresie przerzutowania, rakowatości otrzewnej i innowacyjnych technik zabiegowych.