Stypendium za wysoko punktowaną publikację naukową

Stypendium za wysoko punktowaną publikację naukową

nature reviews endocrinologyDr n. med. Marta Pokrywczyńska, p.o. Kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej w Katedrze Urologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK, otrzymała stypendium Rektora UMK za wysoko punktowaną publikację naukową. Stypendium zostało przyznane za publikację „Clinical pancreatic islet transplantation” w Nature Reviews Endocrinology.

Wskaźnik Impact Factor: 15.432
Punktacja MNiSW: 45.000

Nowy system nagradzania nauczycieli akademickich za wybitne publikacje został przyjęty przez Senat na grudniowym posiedzeniu i wszedł w życie 1 stycznia 2017 r.

pdfUchwała nr 217 Senatu UMK z 20 grudnia 2016 r.272.07 KB