Mały ratownik

Mały ratownik

Podpisanie umowy partnerskiej dot. realizacji programu prewencyjnego „Mały ratownik”, 05.05.2017 r. 5 maja 2017 r. Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy i Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy podpisały umowę partnerską o współpracy w zakresie realizacji programu prewencyjnego „Mały ratownik”.

Z ramienia uczelni umowę podpisała Prorektor ds. Collegium Medicum - prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, a Komendę Miejską Policji reprezentował Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy - Sławomir Kosiński.

Podpisanie umowy partnerskiej dot. realizacji programu prewencyjnego „Mały ratownik”, 05.05.2017 r.Adresatami projektu „Mały Ratownik” są uczniowie III klas szkół podstawowych. Akademicka Grupa Ratownicza Collegium Medicum UMK wspólnie z Policją będą edukować najmłodszych i upowszechniać informacje o pierwszej pomocy i właściwym reagowaniu przy wypadkach. Ma to związek z niejednokrotnym, błędnym użyciem numeru alarmowego 112. Fałszywe lub żartobliwe zgłoszenia, które przyjmują służby ratownicze stanowią ponad 80 proc. wszystkich zgłoszeń, co odbiera szanse faktycznie potrzebującym. Zajęcia będą prowadzone zarówno w teorii, jak i będą poparte praktycznymi ćwiczeniami. Cel edukacyjny zostanie osiągnięty w przypadku wiedzy o tym jak prawidłowo i kiedy reagować łącząc się ze służbami ratowniczymi.

Podpisanie umowy partnerskiej dot. realizacji programu prewencyjnego „Mały ratownik”, 05.05.2017 r. Podpisanie umowy partnerskiej dot. realizacji programu prewencyjnego „Mały ratownik”, 05.05.2017 r. Podpisanie umowy partnerskiej dot. realizacji programu prewencyjnego „Mały ratownik”, 05.05.2017 r.

Podpisanie umowy partnerskiej dot. realizacji programu prewencyjnego „Mały ratownik”, 05.05.2017 r. Podpisanie umowy partnerskiej dot. realizacji programu prewencyjnego „Mały ratownik”, 05.05.2017 r. Podpisanie umowy partnerskiej dot. realizacji programu prewencyjnego „Mały ratownik”, 05.05.2017 r.

Podpisanie umowy partnerskiej dot. realizacji programu prewencyjnego „Mały ratownik”, 05.05.2017 r. Podpisanie umowy partnerskiej dot. realizacji programu prewencyjnego „Mały ratownik”, 05.05.2017 r. Podpisanie umowy partnerskiej dot. realizacji programu prewencyjnego „Mały ratownik”, 05.05.2017 r.

fot. Justyna Gapska