2nd International MEDical Interdisciplinary Congress - iMEDIC 2017

2nd International MEDical Interdisciplinary Congress - iMEDIC 2017

Studenckie Towarzystwo Naukowe, Samorząd Doktorantów oraz Samorząd Studencki Collegium Medicum UMK zapraszają na II Międzynarodowy Kongres Młodych Naukowców iMEDIC 2017.

Konferencja jest objęta patronatem Pani Prorektor ds. Collegium Medicum UMK oraz Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej UMK.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 10-11 czerwca w Bydgoszczy na terenie Collegium Medicum (szczegółowa agenda zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej kongresu w późniejszym terminie).
Termin zgłaszania abstraktów mija 12 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.imedicongress.cm.umk.pl/

iMedic 2017 plakat