Dyrektor w Centrum Symulacji Medycznych

Dyrektor w Centrum Symulacji Medycznych

dr n. med. Miroslawa Felsmann11 kwietnia 2017 r. prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Prorektor ds. Collegium Medicum, powołała dr n. med. Mirosławę Felsmann, kierownika Pracowni Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu, do pełnienia funkcji p.o. Dyrektora Centrum Symulacji Medycznych.

Dr n. med. Mirosława Felsmann od wielu lat kieruje jednostką, w której studenci zdobywają umiejętności kliniczne w pracowniach wyposażonych w trenażery, fantomy, symulatory niskiej i wysokiej wierności. Od 2016 roku Pracownia Umiejętności Klinicznej i Symulacji Medycznej dysponuje salą z zaawansowanym symulatorem osoby dorosłej i zaawansowanym symulatorem pediatrycznym. W wymienionych salach realizowane są zajęcia w oparciu o różne scenariusze z zakresu działań resuscytacyjnych w przypadku zatrzymania krążenia, opieki nad pacjentem internistycznym, chirurgicznym, pediatrycznym w zakresie intensywnej terapii, opieki geriatrycznej, neurologicznej oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi. W warunkach symulowanych studenci pielęgniarstwa zdobywają bardzo istotne dla zawodu kompetencje – prowadzenia całościowej opieki w oparciu o proces pielęgnowania, stawiania diagnoz z wykorzystaniem ICNP, planowania, przewidywania różnych sytuacji, współpracy w zespole, komunikacji interpersonalnej, prowadzenie terapii czy zapobiegania zdarzeniom niepożądanym. Sale symulacji wysokiej wierności posiadają pomieszczenia kontrolne umożliwiające osobom prowadzącym sesje symulacyjne kontrolę działania symulatora, kontrolę systemu audio-video, bezpośrednią obserwację ćwiczących, komunikację z ćwiczącymi, zapis i archiwizację plików debriefingu oraz odtworzenie zapisu na sali debriefingu lub symulacyjnej. Dzięki takiej technologii prowadzenie debriefingu, podczas którego student ma możliwość zweryfikowania swoich błędów, otrzymuje informację zwrotną od nauczyciela co w konsekwencji pozwala na eliminację błędów, a tym samych minimalizuje możliwość narażania pacjentów na niebezpieczeństwo.

Kolejnym nowoczesnym podejściem do dydaktyki jest możliwość prowadzenia zajęć w trzech salach OSCE. Wyposażenie sal pozwala na prowadzenie w nich badań fizykalnych na trenażerach i symulatorach niskiej wierności oraz zbieranie wywiadu, wykonywanie badań fizykalnych i komunikacji z pacjentem i rodziną z tzw. pacjentem standaryzowanym. Sale OSCE i badań fizykalnych posiadają również system audio- video, system nagłośnienia, tor wizyjny z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem i możliwość archiwizowania nagrań.

Wymieniona baza dydaktyczna w Pracowni Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznej pozwala na organizowanie Obiektywnych Strukturalnych Egzaminów Klinicznych umożliwiających sprawdzenie umiejętności studentów po zakończeniu cyklu kształcenia.

W nowym Centrum Symulacji Medycznych w warunkach symulowanych będą ćwiczyć i zdobywać umiejętności kliniczne studenci: kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i położnictwa. W obiekcie planowane są: sala Pielęgniarska Symulacji Wysokiej Wierności, sala Intensywnej Terapii, Blok operacyjny, Sala Porodowa, SOR, Ambulans, pracownie ALS, BLS oraz sale OSCE, pacjenta standaryzowanego, a także trzy pracownie nauczania umiejętności technicznych.