Naukowcy w zespole ekspertów

Naukowcy w zespole ekspertów

Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński, kierownik Zakładu Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK został powołany w skład Zespołu Ekspertów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Jednocześnie Profesorowi została powierzona funkcja Przewodniczącego Zespołu. prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński


Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk
, kierownik Katedry Farmakologii i Terapii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK, został powołany w skład Zespołu Ekspertów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie farmakologii klinicznej. Profesor Grześk został powołany na wniosek prof. dr. hab. Bogusława Okopienia - konsultanta krajowego w dziedzinie farmakologii klinicznej.
Zespół ekspertów przygotowuje pod kierownictwem Prof. Bogusława Okopienia, przewodniczącego Zespołu, aktualizację programu specjalizacji ukierunkowanego na kształcenie kompetencji lekarzy specjalistów.
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk
Prof. dr hab. n. med. Olga Haus, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK, została powołana w skład Zespołu Ekspertów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do opracowywania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie genetyki klinicznej. Profesor Olga Haus została powołana na wniosek prof. Marii M. Sąsiadek - konsultanta krajowego w dziedzinie genetyki klinicznej.
Zespół ekspertów pod jej kierownictwem przygotowuje aktualizację programu specjalizacji ukierunkowanego na kształcenie kompetencji lekarzy specjalistów, zgodnie z aktualnymi standardami metodologii kształcenia podyplomowego, zasadami konstrukcji programów nauczania podyplomowego i rekomendacjami Unii Europejskiej.
prof. dr hab. n. med. Olga Haus
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, FEBU, kierownik Katedry Urologii oraz Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK został powołany w skład Zespołu Ekspertów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie urologii. prof. dr hab. n. med. Tomasza Drewa


Dr
n. med. Aleksander Deptuła, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK został powołany w skład Zespołu Ekspertów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.
dr n. med. Aleksander Deptuła


akt powołania prof. dr. hab. Grzegorza Grześka Akt powołania prof. dr hab. Olgi Haus akt powołania dr. Aleksandra Deptuły Akt powołania prof. dr. hab. Jana Styczyńskiego akt powołania prof. dr. hab. Tomasza Drewy, FEBU