Szpital Uniwersytecki w przebudowie

Szpital Uniwersytecki w przebudowie

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy przebuduje i rozbuduje Szpitalny Oddział Ratunkowy. Realizacja projektu finansowana jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej IX - Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy", realizowany jest w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego. Jego wartość to 4.435.555,99 zł; współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3.400.000 zł.

Celem projektu jest przebudowa 1.052,06 m2 i rozbudowa o 772,7 m2 Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, umożliwiająca optymalizację wykorzystania posiadanego potencjału ludzkiego i rzeczowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług, ze szczególnym uwzględnieniem utworzonych trzech stanowisk wstępnej intensywnej terapii. Beneficjent, realizując projekt: „Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy", dąży do wzmocnienia posiadanej infrastruktury medycznej, w tym infrastruktury ratownictwa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii.

Więcej informacji: http://www.biziel.pl/