HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Kolejne Stypendia Rektora za publikacje

Kolejne Stypendia Rektora za publikacje

Forensic Science International - Genetics, okładka Naukowcy Collegium Medicum UMK znaleźli się w gronie stypendystów, którym Rektor UMK przyznał stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe.

Stypendia otrzymali:

Nowy system nagradzania nauczycieli akademickich za wybitne publikacje został przyjęty przez Senat na grudniowym posiedzeniu i wszedł w życie 1 stycznia 2017 r.