Medyczna Środa

Medyczna Środa

grafika ilustracyjna - komunikacja z pacjentem8 marca 2017 r. o godz. 18:00 zapraszamy osoby zainteresowane poszerzaniem medycznych horyzontów na wykład dr n. med. Aldony Katarzyny Jankowskiej pt. „Komunikacja medyczna - współudział pacjenta w decyzjach dotyczących jego zdrowia.” w ramach cyklu ogólnodostępnych wykładów popularnonaukowych „Medyczna Środa”.

Tematem wykładu będzie shared decision making (SDM) „wspólne podejmowanie decyzji” - jedna z nowoczesnych formuł współpracy lekarza i pacjenta.

W koncepcji shared decision making zawarte jest dzielenie się decydowaniem i dzielenie się odpowiedzialnością. Badania naukowe nad koncepcją shared decision-making rozpoczęły się w latach osiemdziesiątych XX wieku. Komunikacja z pacjentem w tym nurcie ma na celu zwiększenie wiedzy medycznej, kompetencji zdrowotnych (ang. health literacy) pacjenta i jego wpływu na decyzje dotyczące leczenia.
Decyzje podejmowane wspólnie w oparciu o uzgodnienie przez obie osoby metod postępowania wymagają wiele wysiłku, dając jednocześnie nowe możliwości terapeutyczne. Shared decision making - wspólne podejmowanie decyzji zwiększa poczucie wpływu pacjenta na leczenie, prowadząc do lepszej współpracy w leczeniu. Poczucie większego wpływu, większej autonomii, przekonanie o możliwości współdecydowania powodują wzrost poczucia wartości. Pacjenci staja się bardziej aktywni. Podejście przywraca wiarę we własne siły. W modelu tym osoba leczona przejmuje także część odpowiedzialności za własne leczenie.
W treści wykładu zostaną przedstawione wyniki współczesnych badań naukowych, prowadzonych na świecie nad modelem wspólnego podejmowania decyzji medycznych.

Na wykłady zapraszamy w każdą środę o godz. 18:00 do auli Collegium Medicum UMK przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy.

Wstęp wolny.

Zapraszamy szczególnie osoby zainteresowane poszerzaniem medycznych horyzontów!

Kolejne wykłady z cyklu "Medyczna Środa" >>

Więcej informacji dostępnych jest na oficjalnym profilu Medycznej Środy na Facebooku >>

Zdjęcia z wykładów poprzedniej edycji >>

plakat XXI edycji wykładów MEDYCZNA ŚRODA