Młodzi naukowcy docenieni

Młodzi naukowcy docenieni

Po wyróżnieniu prac badawczych zaprezentowanych w sesji plakatowej: od lewej Dr hab. Barbara Zegarska, prof. UMK - opiekun naukowy projektu i pracy, Prof. dr hab. Lidia Rudnicka - Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, lek. Katarzyna Nowacka, mgr Dominika Ragin.Dwoje młodych naukowców, lek. Katarzyna Nowacka i mgr Dominika Ragin otrzymało prestiżowe nagrody w trakcie III Interdyscyplinarnej konferencji „Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych", będącej forum naukowym rezydentów specjalizujących się w dziedzinie dermatologii i wenerologii, a także doktorantów i studentów.

Młodzi naukowcy działają pod opieką naukową dr hab. Barbary Zegarskiej, prof. UMK - kierownik Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK.

Lek. Katarzyna Nowacka otrzymała najwyższą nagrodę specjalną - Nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, która została wręczona przez prof. dr hab. Lidię Rudnicką, Prezes PTD, za całokształt prac związanych z projektem leczenia ran, blizn i implementacji nowatorskich technik wspomagających w dermatologii estetycznej. Lek. Katarzyna Nowacka otrzymała także pierwszą nagrodę za prezentację pracy w sesji wykładowej i III za plakat dotyczący opisu rzadkiego przypadku koincydencji czerniaka w zakresie prawidłowej diagnostyki i leczenia.

Doktorantka Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej, mgr Dominika Ragin, otrzymała I miejsce za plakat prezentujący temat „Zasady pielęgnacji skóry w chorobach nowotworowych”.

Nagroda Prezesa Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Wręczenie Nagrody specjalnej za osiągnięcia naukowe - od lewej Prof. dr hab. Lidia Rudnicka - Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, lek. Katarzyna Nowacka - laureat nagrody.