Głosuj na Lekolepki!

Głosuj na Lekolepki!

Lekolepki - etykiety na lekiPacjenci w Polsce nieprawidłowo stosują zalecenia terapii lekowych. Obniża to skuteczność leczenia i prowadzi do powikłań. To powszechny problem, wynika on m.in. z tego, że lekarze najzwyczajniej nie mają czasu na wyjaśnianie złożonych kwestii pacjentom, a ulotki dołączane do leków są skomplikowane. 

Rozwiązaniem są Lekolepki - wydawane przy zakupie leków w aptece etykiety z piktogramami przedstawiającymi najważniejsze zasady stosowania w czytelnej i prostej formie graficznej. Głównym zadaniem Lekolepek jest pomoc pacjentom, w szczególności seniorom oraz przewlekle chorym.
Twórcą projektu jest mgr farmacji Piotr Merks, asystent w Katedrze Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Udało mu się na badania i rozwój projektu pozyskać wsparcie funduszu Black Pearls VC, który zainwestował w Lekolepki środki w ramach programu BRIdge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Lekolepki - etykiety na lekiProjekt został właśnie przez pismo Focus nominowany do "Soczewek Focusa 2016" - jednego z najważniejszych plebiscytów naukowych w Polsce w kategorii Innowacje medyczne. Rozwiązując niezwykle istotny problem społeczny i wpisując się w politykę budowania wysokiej jakości opieki farmaceutycznej w kraju, Lekolepki zasługują na wsparcie całej branży farmaceutycznej w Plebiscycie Focusa.

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu i prosimy o wsparcie Lekolepek!
Głosowanie trwa do 31.03.2017 r. do godz. 24:00.

Głosy w plebiscycie oddać można na stronie: http://soczewki.focus.pl/innowacje-medyczne