Prof. Jan Styczyński konsultantem krajowym

Prof. Jan Styczyński konsultantem krajowym

Nominacja prof. dr. hab. Jana styczyńskiego na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcejProf. dr hab. n. med. Jan Styczyński został powołany na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Nominację 20 lutego 2017 r. wręczył wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz.

Profesor Jan Styczyński, urodził się w 1963 r. w Jabłonowie Pomorskim (obecnie pow. brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie). Jest absolwentem kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z roku 1989 r.

Od 1990 r. jest zatrudniony w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. W latach 2012-2016 pełnił funkcję Prorektora ds. Collegium Medicum. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest lekarzem nadzorującym pracę Oddziału Transplantacji Szpiku Kostnego w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy oraz Kierownikiem Zakładu Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Zainteresowania zawodowe i naukowe Profesora Jana Styczyńskiego obejmują tematykę hematologii i onkologii dziecięcej oraz przeszczepiania komórek krwiotwórczych.

docxAktualny wykaz konsultantów krajowych (na dzień 15.02.2017 r.)46.38 KB