Stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe

Stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe

Okładka: Critical Reviews in Clinical Laboratory SciencesDr hab. Marek Koziński, kierownik Zakładu Podstaw Medycyny Klinicznej (Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK), dr Magdalena Krintus z Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, prof. dr hab. Jacek Kubica prorektor ds. badań naukowych i prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, prorektor ds. Collegium Medicum, otrzymali stypendia za publikację "High-sensitivity cardiac troponin assays: from improved analytical performance to enhanced risk stratification" w Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences.

Nowy system nagradzania nauczycieli akademickich za wybitne publikacje został przyjęty przez Senat UMK na grudniowym posiedzeniu i wszedł w życie 1 stycznia 2017 r.