Zabierz dziecko na badania

Zabierz dziecko na badania

Badania nad egzoszkieletem dla dzieci z dysfunkcją w obrębie kończyny górnej.

W związku z prowadzeniem międzyuczelnianych badań naukowych nt.
"Zaprojektowanie i budowa prototypu egzoszkieletu pasywnego dla dzieci z osłabieniem siły mięśniowej w obszarze kończyn górnych"
oraz
"Badania przedwdrożeniowe egzoszkieletu pasywnego dla dzieci z osłabieniem siły mięśniowej w obszarze kończyn górnych"
zespół badawczy z Katedry Fizjoterapii Collegium Medicum UMK oraz Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW zaprasza dzieci (wraz z rodzicami) w wieku 4-16 lat spełniające następujące kryteria włączenia do badania:

  • brak ruchu w stawie barkowym,
  • brak lub utrudniony ruch w stawie łokciowym,
  • zachowana sprawność ręki w stopniu umożliwiającym chwyt i manipulacje,
  • brak przykurczy w obrębie mięśni obręczy barkowej i całej kończyny górnej,
  • dziecko współpracujące.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:
dr Emilia Mikołajewska, e-mail: emiliam@cm.umk.pl

Miejsce badań:
Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej
ul. Kopernika 1, Bydgoszcz