Oferta CERIC-ERIC

Oferta CERIC-ERIC

CERIC logoKonsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC zaprasza do bezpłatnego korzystania z infrastruktury badawczej umożliwiającej badania materiałów i biomateriałów. Oferta CERIC-ERIC skierowana jest do naukowców z takich dziedzin jak: biologia, medycyna, farmakologia, biotechnologia; chemia; fizyka; elektronika, nanotechnologia; geologia; ochrona środowiska i inżynieria materiałowa.

Oprócz zapewnienia bezpłatnego dostępu do aparatury CERIC-ERIC pokrywa również koszty: podróży dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment oraz publikacji wyników wybranych badań. Ośrodki badawcze CERIC-ERIC zapewniają wsparcie merytoryczne i techniczne w czasie pomiarów.
Wykaz dostępnej aparatury >>

W ramach naboru można ubiegać się o dostęp do następujących ośrodków:

  • Włochy: Synchrotron Elettra, www.elettra.trieste.it
  • Węgry: Budapesztańskie Centrum Neutronowe, www.bnc.hu
  • Chorwacja: Akceleratory Jonów – Instytut Ruđera Boškovicia, www.irb.hr
  • Austria: Uniwersytet Techniczny w Grazu, Instytut Chemii Nieorganicznej, www.ac.tugraz.at
  • Czechy: Grupa Fizyki Powierzchni, Uniwersytet Karola, www.physics.mff.cuni.cz
  • Rumunia: Laboratorium Struktur Atomowych i Wad Materiałów Zaawansowanych, Narodowy Instytut Fizyki Materiałów, www.infim.ro
  • Słowenia: Słoweńskie Centrum Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Narodowy Instytut Chemii, www.slonmr.si 

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej (Central European Research Infrastructure Consortium) CERIC-ERIC skupia wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej. Polskę reprezentuje w nim Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS z Krakowa. Konsorcjum działa pod auspicjami Komisji Europejskiej. Pełnoprawnym członkami organizacji są Austria, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia i Włochy. Status obserwatorów posiadają Chorwacja i Węgry. Siedziba CERIC-ERIC znajduje się w Trieście (Włochy).
Wideoprezentacja konsorcjum dostępna jest pod adresem https://youtu.be/TCZEuPx1ewY

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków
znajdują się w serwisie internetowym CERIC-ERIC: www.ceric-eric.eu 

Dodatkowe pytania należy kierować na adres useroffice@ceric-eric.eu 

Wnioski należy składać do 1 marca oraz 30 marca 2017 r.