Stypendia Rektora

Stypendia Rektora

lancet cover Naukowcy Collegium Medicum UMK znaleźli się w gronie stypendystów, którym Rektor UMK przyznał stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe.

Stypendia otrzymali:

  • dr hab. Maria Kłopocka, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK ds. kształcenia i rozwoju, pracownik Katedry i Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych za publikację "Clinical remission in patients with moderate-to-severe Crohn`s disease treated with filgotinib (the FITZROY study): results from a phase 2, double-blind, randomised, placebo-controlled trial" w The Lancet  • annals cover 200pxdr hab. Sławomir Jeka, prof. UMK, kierownik Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej (Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy) za publikację "A multicentre randomised controlled trial to compare the pharmacokinetics, efficacy and safety of CT-P10 and innovator rituximab in patients with rheumatoid arthritis" w Annals of the Rheumatic Diseases

Nowy system nagradzania nauczycieli akademickich za wybitne publikacje został przyjęty przez Senat na grudniowym posiedzeniu i wszedł w życie 1 stycznia 2017 r.