Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii wyróżnione

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii wyróżnione

Logo konkursu StRuNaInterdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii działające przy Katedrze i Klinice Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy, którego opiekunem jest prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska jest unikatowym w skali kraju sposobem organizacyjnym studenckiego ruchu naukowego. Dzięki działalności naukowej Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Geriatrii, koło otrzymało wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2016 w Polsce.
W Kole Naukowym Geriatrii działają studenci z prawie wszystkich dziedzin medycyny. W roku 2016 Koło Naukowe Geriatrii zajęło również pierwsze miejsce w Rankingu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Collegium Medicum UMK.

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii wyróżnione w konkursie StRuNa 2016Finał konkursu StRuNa 2016 odbył się 27 stycznia 2017 r. w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrody wręczał wicepremier oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Reprezentantami Interdyscyplinarnego Koła Naukowego na gali rozdania nagród byli: lic. Paulina Kasperska - przewodnicząca Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Geriatrii, mgr Natalia Sokołowska, lek. Remigiusz Sokołowski oraz mgr Wojciech Stemplowski.

StRuNa to program promocji osiągnięć ruchu naukowego studentów i doktorantów realizowany pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Konkurs StRuNa organizowany jest przez Fundusz Pomocy Studentom - niezależną, ogólnopolską organizację pozarządową, która prowadzi działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym, charytatywnym i badawczym.

StRuNa 2016 dyplom dla Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Geriatrii przedstawiciele kół naukowych wyróżnionych w konkursie StRuNa 2016