HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Centrum Symulacji Medycznych zaprasza potencjalnych dostawców na spotkanie

Centrum Symulacji Medycznych zaprasza potencjalnych dostawców na spotkanie

CSM logo programow

W związku z realizacją projektu pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i przygotowywaniem się Uczelni do wyposażenia powstającego Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy uprzejmie zapraszamy wszystkie firmy oferujące sprzęt służący do nauczania metodą symulacji medycznej tj. fantomy, trenażery, symulatory do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym na temat oferowanych produktów, które odbędzie się 26 stycznia 2017 r. w godzinach 9.00 - 13.00 przy al. Powstańców Wielkopolskich 46 w Bydgoszczy. Spotkanie umożliwi zaprezentowanie Państwa oferty pracownikom Uczelni.

Szczegółowe informacje
tel. 52 585-35-35
e-mail aleksandra.rabacha@cm.umk.pl

ZGŁOSZENIA
Zainteresowane firmy proszone są o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu do 24 stycznia 2017 r. do godz. 13.00.
Brak zgłoszenia lub zgłoszenie po wyznaczonym terminie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w spotkaniu.Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020