Akademickie Centrum Walki ze Stresem

Akademickie Centrum Walki ze Stresem

3 stycznia 2017 r. w Collegium Medicum UMK, w związku wydarzeniami mającymi miejsce na bydgoskich uczelniach wyższych, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli rektorzy bydgoskich publicznych uczelni wyższych:

  • Prof. dr hab. Jacek Woźny - Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
  • Prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński - Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
  • Prof. zw. Jerzy Kaszuba - Rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
  • Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska - Prorektor ds. Collegium Medicum UMK,

    przy udziale

  • Prof. dr. hab. Jacka Kubicy, Prorektora ds. Badań Naukowych UMK w Toruniu
  • oraz Prof. dr. hab. Aleksandra Araszkiewicza, Kierownika Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UMK.

Celem spotkania było ustalenie zasad współpracy bydgoskich publicznych uczelni wyższych w stworzeniu programu walki ze stresem w środowisku akademickim, w tym szczególnie profilaktyki w zakresie zapobiegania negatywnym skutkom stresu, zaburzeniom depresyjnym, jak również zagrożeniom zamachami samobójczymi.

Wyrażono pełną akceptację dla tych działań i podjęto decyzję o szybkim uruchomieniu inicjatywy pod postacią Akademickiego Centrum Walki ze Stresem, a organizację powierzono Panu Prof. Aleksandrowi Araszkiewiczowi.