Uroczysta wigilia na uczelni

Uroczysta wigilia na uczelni

wigilia201614 grudnia 2016 r. w Auli Collegium Medicum UMK odbyła się uroczysta wigilia z udziałem pracowników uczelni.
W uroczystości uczestniczyli również emerytowani pracownicy Collegium Medicum.

Podczas spotkania Prorektor ds. Collegium Medicum, prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska wręczyła listy gratulacyjne pracownikom dydaktycznym, którzy uzyskali najwyższe noty za prowadzenie zajęć dydaktycznych w opinii studentów.

Całość uroczystości uświetnił koncert kolęd w wykonaniu uczelnianego chóru pod kierownictwem prof. Janusza Staneckiego.


Galeria zdjęć >>

Nauczyciele akademiccy, którzy w procesie oceny zajęć dydaktycznych (prowadzonych w roku akademickim 2015/2016) otrzymali od studentów Collegium Medicum średnią ocen od 4,95 do 5,00:

 1. Prof. dr hab. Adam Buciński – Katedra i Zakład Biofarmacji
 2. Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk – Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii
 3. Prof. dr hab. Łukasz Wicherek – Katedra Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej
 4. Dr hab. Maria Kłopocka – Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych
 5. Dr Beata Lisewska – Zakład Patofizjologii
 6. Dr Krzysztof Łączkowski – Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
 7. Dr Krzysztof Skowron – Katedra i Zakład Mikrobiologii
 8. Dr Joanna Wróblewska – Katedra i Zakład Mikrobiologii
 9. Dr Iga Hołyńska-Iwan – Pracownia Elektrofizjologii Tkanki Nabłonkowej i Skóry
 10. Dr Lena Nowak-Łoś – Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 11. Dr Małgorzata Pyskir – Katedra i Klinika Rehabilitacji
 12. Dr Damian Czarnecki – Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
 13. Dr Piotr Kośliński – Katedra i Zakład Toksykologii
 14. Dr Tomasz Jeliński – Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
 15. Dr Joanna Kwiecińska-Piróg – Katedra i Zakład Mikrobiologii
 16. Dr Małgorzata Wyszomirska-Gołda - Zakład Immunologii
 17. Dr Grażyna Gebuza – Pracownia Podstaw Opieki Położniczej
 18. Dr Piotr Korbal – Katedra i Zakład Propedeutyki Medycyny
 19. Dr Marta Sobiesiak – Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
 20. Mgr inż. Marzena Sykutera – Zakład Medycyny Sądowej
 21. Mgr Anna Glaza – Zakład Lingwistyki Stosowanej
 22. Mgr Bartosz Malinowski – Zakład Farmakologii i Terapii
 23. Mgr Anna Bitner-Łukowska – Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego

Osoby, które w tym roku akademickim zakończyły pracę w Uczelni w związku z przejściem na emeryturę:

 • Prof. dr hab. Roman Cichon
 • Dr Jolanta Domaniewska
 • Dr Ewa Pilaczyńska-Jodkiewicz
 • Dr Wojciech Sikorski
 • Dr Jacenty Szukalski
 • Mgr Czesława Jąkalak
 • Mgr inż. Lila Kozica-Raszeja
 • Inż. Stanisław Owczarz
 • Halina Czapraga
 • Gryżyna Niezgódka
 • Barbara Winklarz
 • Andrzej Ćwikliński