Stypendia ministra

Stypendia ministra

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akad. 2016/2017Troje studentów Collegium Medicum w Bydgoszczy otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Michalina Kołodziejczak, Adam Kowalewski, Mateusz Węclewicz są studentami kierunku lekarskiego.

W roku akademickim 2016/2017 stypendia ministra za szczególne osiągnięcia otrzyma 785 studentów i doktorantów z uczelni w całej Polsce. Wysokość wsparcia wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów.

Do ministra nauki i szkolnictwa wyższego wpłynęło ponad 1900 wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono 76 doktorantów oraz 709 studentów, którzy otrzymają finansowe wsparcie.

Wnioski oceniane były metodą punktową – punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne, a także sportowe. Studenci, którym przyznano stypendia, uzyskali w skali od 0 do 100 pkt. co najmniej 10 punktów; doktoranci zaś – 68 punktów.

Komunikat MNiSW o przyznaniu stypendiów >>

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akad. 2016/2017 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akad. 2016/2017 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akad. 2016/2017 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akad. 2016/2017

fot. Mariusz Kowalikowski