Studencka Pracownia Edukacji Ultrasonograficznej

Studencka Pracownia Edukacji Ultrasonograficznej

usg119 listopada 2016 r. na terenie Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Collegium Medicum UMK odbyło się uroczyste otwarcie Studenckiej Pracowni Edukacji Ultrasonograficznej.

Pracownia funkcjonuje w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Ultrasonografii i Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Inicjatorami powstania Pracowni byli studenci kierunku lekarskiego w Collegium Medicum UMK: Konrad Kamiński, Wiktor Bursiewicz, Katarzyna Szymak, Kamil Chojnacki, Joanna Cupryk oraz Marcelina Grzybowska. W całe przedsięwzięcie mocno zaangażowało się Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego. Podobne pracownie działają już na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Celem nowopowstałej pracowni jest edukacja studentów w zakresie wykonywania badania ultrasonograficznego. Dr Janusz Tyloch jako certyfikowany specjalista z zakresu ultrasonografii podjął się funkcji opiekuna i tym samym sprawowania nadzoru merytorycznego nad bydgoską pracownią.

Powyższe przedsięwzięcie jest nowatorskim na skalę światową projektem zapoczątkowanym przez dr hab. n. med. Wojciecha Kosiaka, obecnego prezesa Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, w kierowanym przez Niego Studenckim Kole Ultrasonografii przy Pracowni Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Zespół dr hab. Wojciecha Kosiaka włączył kilku studentów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy do Studenckiego Koła Ultrasonografii działającego w GUMed, umożliwił im regularny udział w szkoleniu z zakresu ultrasonografii, zapoznał ich z obsługą i funkcjonowaniem aparatu ultrasonograficznego oraz jego możliwościami diagnostycznymi, pozwolił im na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce poprzez samodzielne wykonywanie badań, a w końcu mocno zaszczepił w nich ideę ultrasonografii i zaoferował wszechstronną pomoc oraz cenne wskazówki w zapoczątkowaniu tego przedsięwzięcia w Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Firma Agata Bonderek-Borowczak Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ z siedzibą w Krakowie, reprezentowana przez Pana Pawła Zawłockiego bezpłatnie użyczyła 2 aparaty USG Fukuda Denshi model UF–890AG i UF–760AG celem ich przetestowania i przeszkolenia studentów Collegium Medicum UMK.

usg3  usg2

Fot. Przemysław Zglejszewski (zglejszewski@gmail.com)