Zgłoszenia na Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

Zgłoszenia na Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

W dniach 21-25 kwietnia 2017 r. odbędzie się Toruński Festiwal Nauki i Sztuki. Celem festiwalu jest popularyzacja nauki i sztuki wśród mieszkańców Torunia i regionu. Aktywny udział w imprezie biorą nie tylko pracownicy toruńskich uczelni, ale także lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy prezentują stosowane w swojej pracy osiągnięcia naukowe lub działania związane ze sztuką.

Zapraszamy do czynnego udziału w festiwalu pracowników naukowych Collegium Medicum UMK oraz studenckie koła naukowe. Koordynatorem Festiwalu w Collegium Medicum jest dr Marek Jurgowiak. Preferowana forma zgłoszenia to wypełniane i przesyłane wniosku poprzez internet bezpośrednio do bazy danych. Formularz można znaleźć na stronie www.festiwal.torun.pl/zgloszenie.
Jeżeli ktoś nie ma możliwości wypełnienia formularza elektronicznie, można go wypełnić w formie papierowej w Dziale Promocji i Informacji CM.

Zgodnie z decyzją Rady Programowej tematem wiodącym siedemnastej edycji festiwalu jest „Rzeka Wisła”.

Zgłoszenia imprez należy nadsyłać do 9 grudnia 2016 r.

TFNiS 2017