Spotkanie edukacyjne Europejskiej Akademii Pacjentów EUPATI

Spotkanie edukacyjne Europejskiej Akademii Pacjentów EUPATI

Federacja Pacjentów Polskich (FPP) oraz ENP (Eupati National Platform) zapraszają studentów i pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy, personel medyczny oraz pacjentów na spotkanie edukacyjne Europejskiej Akademii Pacjentów EUPATI, które odbędzie się 22 listopada 2016 r. w godz. 16:30-19:30 w Bydgoszczy w budynku Wydziału Farmaceutycznego, sala 35 (parter), ul. dr. A. Jurasza 2.

Celem EUPATI jest przekazywanie informacji i podniesienie kompetencji środowisk pacjenckich oraz społeczeństwa na temat badań nad nowymi lekami oraz wzmocnienie zaangażowania pacjentów w proces badawczy, we współpracy z firmami farmaceutycznymi, ośrodkami naukowymi, władzami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia a także komisjami bioetycznymi.

EUPATI program spotkania 22112016