Milionowy grant na badania

Milionowy grant na badania

NCN logoProf. dr hab. n. med. Alina Grzanka, kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w konkursie OPUS na realizację projektu „Znaczenie osi cyklina F-RRM2 w lekooporności komórek czerniaka o zróżnicowanym stopniu agresywności - badania in vitro”.

Wartość grantu „Znaczenie osi cyklina F-RRM2 w lekooporności komórek czerniaka o zróżnicowanym stopniu agresywności - badania in vitro” wynosi 1.364.400 zł. Został on przyznany w konkursie OPUS. Mogą w nim startować wszyscy naukowcy, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Uzyskane środki mają również szerokie zastosowanie: można je przeznaczyć na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury potrzebnej do realizacji badań. OPUS jest najpopularniejszym konkursem w ofercie NCN. W jedenastej edycji zgłoszono do niego aż 1830 projektów, z czego 500 uzyskało finansowanie na łączną kwotę 348 mln zł. Obok konkursu OPUS sztandarowymi konkursami NCN są SONATA i PRELUDIUM.

POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU >>