„Interdyscyplinarne Oblicza Dermatologii” – relacja z Konferencji

„Interdyscyplinarne Oblicza Dermatologii” – relacja z Konferencji

miniaturaW dniach 13-15 października 2016 r. w Operze Nova w Bydgoszczy odbyła się Konferencja Naukowa, nad którą honorowy patronat objęli Prezydent miasta Bydgoszczy Rafał Bruski oraz J.M. Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prof. dr hab. Andrzej Tretyn. Konferencja została zorganizowana w związku z 15. rocznicą działalności Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej Collegium Medicum UMK - kierowanej przez dr hab. Barbarę Zegarską, prof. UMK oraz uroczystym otwarciem w nowoczesnym budynku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii Collegium Medicum UMK – Kierowanej przez dr hab. Rafała Czajkowskiego, prof. UMK. Zarówno Profesor Zegarska jak i Profesor Czajkowski stanęli na czele Komitetu Naukowego i Organizacyjnego w skład, którego weszli kierownicy wszystkich ośrodków akademickich specjalizujących się w dziedzinie dermatologii i wenerologii w kraju. Konferencja skupiła łącznie około 600 uczestników i zaproszonych gości. W większości specjalistów dermatologów z całej Polski ale także rezydentów i lekarzy innych specjalności jak np. chirurgia plastyczna.

fot 1  fot 2

Fot. 1. Organizatorzy i Przewodniczący Konferencji – Dr hab. Barbara Zegarska, prof. UMK; Dr hab. Rafał Czajkowski, prof. UMK
Fot. 2. Uroczysta inauguracja Konferencji – Przemówienie Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego – Prof. Lidia Rudnicka

W uroczystości otwarcia wzięli udział m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Józef Remlau, Prezydent miasta Bydgoszczy – Rafał Bruski, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – Prof. dr hab. Stefan Kruszewski, Przedstawiciel Wydziału Lekarskiego - Prodziekan ds. naukowo-badawczych – dr hab. Marek Koziński, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, a także Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego – Prof. Lidia Rudnicka, Konsultant Krajowy w dziedzinie Dermatologii i Wenerologii – Prof. Joanna Maj oraz Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy – dr Jacek Kryś i Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy – dr Wanda Korzycka-Wilińska.

fot 3

Fot. 3. Uroczysta inauguracja Konferencji - od lewej: Prezydent m. Bydgoszczy - Rafał Bruski, Dr hab. Rafał Czajkowski, prof. UMK, Prof. Maria Siemionow, Dr hab. Barbara Zegarska, prof. UMK.

Uroczysty wykład inauguracyjny zatytułowany „Terapie komórkowe w transplantacji twarzy” wygłosiła Pani Profesor Maria Siemionow – sława światowej medycyny, która jako pierwsza w USA wraz z zespołem przeprowadziła w 2008 roku udany przeszczep twarzy. Profesor Maria Siemionow należy także do grona nielicznych lekarzy odznaczonych Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Obecność tak ważnego i honorowego gościa była szczególnie istotna dla ogólnopolskiej społeczności akademickiej ze względu na duże zasługi Pani Profesor w zakresie kształcenia młodej kadry kliniczno-naukowej na świecie oraz prowadzenie nowatorskich projektów badawczych z pogranicza chirurgii plastycznej i dermatologii estetycznej.

Istotnym punktem konferencji była także organizacja warsztatów tematycznych podczas których szczególnie młodzi klinicyści mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne m.in. w takich dziedzinach jak dermatoskopia, trichoskopia czy profesjonalne techniki modelowania twarzy. Do najbardziej popularnych i obleganych sesji należały panele tematyczne poświęcone dermatoonkologii, leczeniu trądziku, oraz dermatologii estetycznej.

fot 4   fot 5

Fot. 4. Uczestnicy Konferencji podczas sesji naukowej
Fot. 5. Wykład dr. Jerzego Kolasińskiego pt. „Przeszczep włosów wczoraj i dziś”

fot 6  fot 7

Fot. 6. Organizatorzy Konferencji wraz z przedstawicielami głównego Partnera
Fot. 7. Sesja Dermatologii Estetycznej, od lewej: Dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, Dr Ewa Kaniowska, Dr hab. Barbara Zegarska, prof. UMK, Dr Marcin Ambroziak

fot 8   fot 9

Fot. 8. Organizatorzy Konferencji z tortem „urodzinowym” przygotowanym przez Cukiernię Adam Sowa.
Fot. 9. Od lewej: Dr Ewa Chlebus, Prof. Maria Siemionow, Dr hab. Barbara Zegarska, prof. UMK; Dr Barbara Pytrus.

 

fot. Tomasz Marciniak