Członkostwo w międzynarodowej organizacji

Członkostwo w międzynarodowej organizacji

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski kierownik Katedry Zdrowia Publicznego oraz dr n. o zdr. Anna Rosiek z Katedry Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK uzyskali miano członków the World Clinical Consultation & Collaboration Union na lata 2016-2017.

Nasi naukowcy uzyskując członkostwo w the World Clinical Consultation & Collaboration Union zostali uznani przez organizację skupiającą przedstawicieli świata naukowo-medycznego VIP WORLD MEDICAL za międzynarodowych specjalistów w dziedzinie nauk o zdrowiu.

Organizacja ta jest innowacyjną platformą skupiającą uznanych przedstawicieli świata medycznego z całego świata. Łączy szpitale, kliniki oraz inne instytucje naukowe, których nadrzędnym celem jest dostarczanie wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych służących pacjentowi. Praca naszych naukowców w ramach członkowstwa obejmuje między innymi konsultacje kliniczne, współpracę z międzynarodowym środowiskiem naukowo-medycznym i szkolenia specjalistyczne dla przedstawicieli społeczności medycznej z całego świata. Jest to kolejny przyczynek do tego, że Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK jest ośrodkiem naukowym docenianym i rozpoznawalnym na świecie.