Profesor uhonorowany

Profesor uhonorowany

prof. dr hab. Wojciech ZegarskiProf. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, kierownik Katedry Chirurgii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK, został uhonorowany za swoją działalność kliniczną i naukową, prestiżową nominacją na stanowisko Przewodniczącego Sekcji Nowoczesnych Technik w Chirurgii Onkologicznej - Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Profesor Wojciech Zegarski został także, podczas odbywającego się w dniach 6-8 października 2016 r. XI Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii wybrany do Zarządu Głównego tego prestiżowego gremium zrzeszającego polskich chirurgów zajmujących się tematyką leczenia schorzeń jelita grubego. Profesor jest uznanym w kraju twórcą modelowych rozwiązań w zakresie nowoczesnych metod leczenia, diagnostyki i monitorowania pacjentów z rakiem jelita grubego. Profesor Wojciech Zegarski został wyróżniony jako twórca wiodącego w kraju ośrodka referencyjnego tzw. „Rectal Cancer Unit” cechującego się najwyższym stopniem implementacji nowoczesnych technik laparoskopowych, małoinwazyjnych i z zakresu elektrochirurgii w Polsce. W ośrodku w ostatnich 15 latach w zakresie tylko samej chirurgii raka jelita grubego wykonano około 5000 zabiegów z czego 10% stanowiły zabiegi wykonane z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych technik małoinwazyjnych.

Do docenionych osiągnięć profesora należy także m.in. organizacja i przeprowadzenie już XII edycji kursów laparoskopowych technik operacyjnych raka jelita grubego, w których uczestniczyło dotychczas 108 chirurgów z różnych ośrodków akademickich i oddziałów szpitalnych w kraju oraz organizacja VI edycji specjalistycznych konferencji „rak odbytnicy” odbywających się cyklicznie w Bydgoszczy. W działalności Profesora oba najbardziej znaczące w Polsce gremia zajmujące się tworzeniem rekomendacji i wytycznych w zakresie koloproktologii i chirurgii onkologicznej dostrzegły także przeprowadzenie przez prof. Zegarskiego wielu pokazowych zabiegów operacyjnych w kilku ośrodkach akademickich w Polsce z jednoczasową transmisją na żywo oraz prezentacje osiągnięć polskiej laparoskopii w chirurgii onkologicznej na świecie.