Najlepszy Absolwent UMK 2015/2016

Najlepszy Absolwent UMK 2015/2016

Joanna SiminskaNajlepszym Absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2015/2016 została mgr Joanna Siminska z Wydziału Nauk o Zdrowiu. Laureatka jest absolwentką studiów licencjackich na kierunku ratownictwo medyczne, wcześniej, w 2014 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia, obecnie jest uczestniczką studiów doktoranckich z zakresu nauk medycznych.
Nasza absolwentka z całego okresu studiów osiągnęła średnią ocen 4,53 i ocenę bardzo dobrą z pracy dyplomowej. Aktywność badawcza Joanny Siminskiej obejmuje udział w ponad 60 konferencjach naukowych, głównie o charakterze międzynarodowym (we Włoszech, Niemczech, Austrii, Tajlandii, Stanach Zjednoczonych). Laureatka jest autorką 42 publikacji naukowych, a wśród zdobytych przez nią wyróżnień znajduje się m.in. I nagroda na International Medical Conference, (16-18.04.2015, Kraków) otrzymana za pracę Palliative care, palliative surgery and the proffesional care of patient in the terminal stage of disease – do we really know everything about this terms?.
Joanna Siminska aktywnie działała w Studenckim Kole Naukowym Rehabilitacji, współorganizowała Ogólnopolską Konferencję Doktorantów i Młodych Naukowców oraz konferencję Central European Conference on Regenerative Medicine w Bydgoszczy.


mgr Joanna Siminska - Najlepszy Absolwent 2015/2016, Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn Na zdjęciu (od lewej): Maria Sobańska (Najllepszy Student-Sportowiec), Joanna Siminska (Najlepszy Absolwent) i Janusz Schmude (Najlepszy Student)

Serdecznie gratulujemy.

fot. Andrzej Romański (UMK)