Konkurs na badania

Konkurs na badania

logo KPKPB 200pxRak prostaty, autyzm oraz badania kliniczne dzieci są tematem konkursu organizowanego przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Informuje on o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach 10. Konkursu Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI2).

Otwarcie konkursu nastąpi 10 października 2016 r.,
a tematy przedstawiają się następująco:

 1. Understanding hypoglycaemia: the underlying mechanisms and addressing clinical determinants as well as consequences for people with diabetes by combining databases from clinical trials

 2. How big data could support better diagnosis and treatment outcomes for prostate cancer

 3. Improving the care of patients suffering from acute or chronic pain
  (ten temat składa się z 3 podtematów)
  • 3A: Using patient reported outcome measures to improve the management of acute and chronic pain (PROMs)
  • 3B: Improving the translatability of pharmacodynamic biomarkers in pain pathways of healthy subjects and preclinical species (BIOM)
  • 3C: Improving translation in chronic pelvic pain (PCC)

 4. Creation of a pan-European paediatric clinical trials network

 5. Biomanufacturing 2020: Development of innovative high throughput analytical tools and methods to characterize cell culture fluid during development and commercial cell culture processes

 6. Unlocking the solute carrier gene-family for effective new therapies

 7. Enhanced patient voice in medicines lifecycle

 8. Precision medicines approaches in autism spectrum disorders

Planowany termin składania wniosków do 1. etapu to 24 stycznia 2017 r. Wniosek składa konsorcjum badawcze, MŚP (do 500 mln euro obrotu rocznie), regulatorzy, organizacje pacjenckie itd. (wszystkie niezbędne strony do właściwej realizacji badań za wyjątkiem tzw. big pharma, której zainteresowani przedstawiciele włączają się do projektu w 2. etapie wniosku).

Więcej informacji o konkursie udziela
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE:
www.kpk.gov.pl
 
oraz anna.pytko@kpk.gov.pl