Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

W dniach 25-27 września 2016 r. w Bydgoszczy odbędzie się XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, którego Prezesem jest prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska, Kierownik Katedry i Zakład Mikrobiologii Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK.

W programie naukowym Zjazdu zostały uwzględnione najbardziej aktualne problemy dotyczące mikrobiologii. Zwrócono uwagę na znaczenie drobnoustrojów w zakażeniach, w chorobach nieinfekcyjnych oraz na strategie ich wykrywania i postępowania przeciwdrobnoustrojowego.

Na adres Komitetu Organizacyjnego wpłynęło 541 tytułów prac będących odzwierciedleniem wyników najnowszych badań autorów z Polski, a także z Białorusi, Chin, Danii, Holandii, Irlandii, Rosji, Słowacji i USA. Przewidziano przyznanie wielu nagród. Ogółem wyodrębniono 40 sesji, w tym 26 referatowych, 4 satelitarne i 10 plakatowych. Obradom przewodniczyć będą uznane Autorytety z dziedziny mikrobiologii. Ogółem zgłosiło udział ponad 600 uczestników.

prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska
Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego i Naukowego
XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
Prezes
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów


Szczegółowe informacje na temat Zjazdu można znaleźć na stronie internetowej PTM
(http://www.microbiology.pl/aktualnosci-i-informacje/xxviii-zjazd-ptm.html)