European Journal of Hospital Pharmacy

European Journal of Hospital Pharmacy

hospital pharmacy Mgr farm. Piotr Merks, asystent w Katedrze Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy, jest współautorem artykułu "The European Falsified Medicines Directive in Poland: background, implementation and potential recommendations for pharmacists" opublikowanego na łamach jednego z najbardziej rozpoznawalnych, międzynarodowych czasopism naukowych z obszaru farmacji szpitalnej - European Journal of Hospital Pharmacy.

Artykuł autorstwa naukowców z Polski i z Wielkiej Brytanii podsumowuje znaczenie wprowadzenia przepisów unijnej Dyrektywy ds. Leków Sfałszowanych do polskiego porządku prawnego.

W pracach nad publikacją uczestniczyli badacze z Collegium Medicum w Bydgoszczy (Piotr Merks), Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Damian Świeczkowski, Miłosz Jaguszewski), Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Mariola Drozd) oraz z jednego z najlepszych na świecie uniwersytetów - Uniwersytetu w Oxfordzie (David A. Brindley oraz Bernard D. Naughton). W zespole badawczym nie zabrakło również ekspertów zajmujących się prawem farmaceutycznym, w tym mec. Katarzyny Krupy oraz mgr. farm. Michała Byliniaka piastującego obecnie stanowisko prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie oraz wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Czytaj więcej w Pulsie Farmacji >>

Streszczenie artykułu >>