Robot da Vinci zakupiony

Robot da Vinci zakupiony

prezentacja robota chirurgicznego da Vinci, fot. 15 sierpnia 2016 r. odbyła się prezentacja robota chirurgicznego da Vinci, który został zakupiony w ramach grantu zdobytego przez zespół badawczy prof. dr. hab. Tomasza Drewy, kierownika Katedry Urologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.

Robot chirurgiczny da Vinci posłuży do przeprowadzania skomplikowanych zabiegów onkologicznych w technikach małoinwazyjnych i bezdotykowych. Został zakupiony w ramach grantu realizowanego przez zespół badawczy prof. dr. hab. Tomasza Drewy w Programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” - STRATEGMED o wartości 33 milionów złotych. Robot jest drugim tego typu urządzeniem w Polsce.

prezentacja robota chirurgicznego da Vinci, fot. 2Zgodnie z założeniami projektu robot da Vinci będzie służył pacjentom leczonym w Szpitalu Miejskim w Toruniu, który jest członkiem konsorcjum grantu. Projekt naukowców Collegium Medicum UMK znajduje się na pograniczu medycyny regeneracyjnej i onkologii, co czyni go atrakcyjnym i innowacyjnym, a jednocześnie bardzo wymagającym. Z tego powodu projekt realizowany jest przez biotechnologów i klinicystów. Przeprowadzenie tak złożonego badania przez jedną jednostkę nie jest możliwe. Aby projekt wcielić w życie, niezbędne było powołanie konsorcjum pod przewodnictwem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.

Pozostałymi członkami konsorcjum zostali:

  • Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
  • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi
  • prywatna klinika weterynaryjna VET-LAB Brudzew dr Piotr Kwieciński
  • Wytwórnia Sprzętu Medycznego GALMED Marian Meger w Bydgoszczy
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie