„Szansa dla Nepalu” już w Kathmandu

„Szansa dla Nepalu” już w Kathmandu

Projekt "Szansa dla Nepalu" - grupa wolontariuszy Nasi studenci zaangażowani w projekt „Szansa dla Nepalu” szczęśliwie dotarli na miejsce. 31 lipca 2016 r. wylądowali w Kathmandu, stolicy Nepalu.

Przypominamy, że studenci Collegium Medicum polecieli do Nepalu w ramach projektu pomocy humanitarnej „Szansa dla Nepalu”, którego są pomysłodawcami i realizatorami. Przesłaniem, które towarzyszy ich misji jest pomoc humanitarna poszkodowanym mieszkańcom regionu. Docelowym miejscem podróży jest wieś Piskar, którą wybrał student kierunku lekarskiego, Karol Cadelski, inicjator wyprawy. Po zeszłorocznym rekonesansie i rozpoznaniu potrzeb lokalnej społeczności zamierza on wraz z tegoroczną grupą wolontariuszy dostarczyć tam pomoc medyczną.

Studenci mówiąc o swoim projekcie podkreślają, że - „Szansa dla Nepalu, to chęć niesienia pomocy przez grupę zapalonych do działania studentów medycyny, którzy wierzą, że razem można zrobić coś dobrego. Naszym celem jest wsparcie finansowe i medyczne dla blisko 5 tysięcy osób we wsi Piskar w Nepalu, gdzie wszystkie domostwa zostały zniszczone w zeszłorocznym trzęsieniu ziemi”.

Więcej informacji o projekcie: https://www.facebook.com/SzansaDlaNepalu