Nowy kierunek studiów podyplomowych

Nowy kierunek studiów podyplomowych

sport 2Zapraszamy do zapisów na pierwsze w Polsce studia podyplomowe w zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznego.

Rekrutacja trwa do 30 września 2017 r.

Studia podyplomowe stanowią pogłębienie wiedzy z zakresu fizjologii stosowanej i klinicznej, umożliwiają poznanie i zrozumienie zintegrowanego działania procesów fizjologicznych oraz metod oceny zmian adaptacyjnych w różnych warunkach środowiskowych. Tematyka studiów obejmuje również dokładne omówienie fizjologicznych procesów adaptacyjnych do wysiłku fizycznego, skutków małej aktywności fizycznej, oceny zapotrzebowania energetycznego oraz suplementacji i wspomagania farmakologicznego w sporcie. Ponadto ich celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie interpretacji badań fizjologicznych.

Więcej informacji >>

 Termin rozpoczęcia studiów  październik 2017 r.
 Adresaci studiów podyplomowych Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy: mgr fizjoterapii, lekarz medycyny, mgr biologii, mgr biologii medycznej, mgr rehabilitacji ruchowej, mgr farmacji, mgr biotechnologii, mgr biotechnologii medycznej, mgr wychowania fizycznego, mgr chemii, mgr biochemii, lic. chemii medycznej, mgr neurobiologii.
 Warunki kwalifikacji  na podstawie złożonych dokumentów
 Termin składania dokumentów    do 30 września 2017 r.
 Miejsce składania dokumentów    Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej
 Collegium Medicum UMK
 ul. M. Curie Skłodowskiej 9
 85-094 Bydgoszcz