Wyróżniona praca magisterska

Wyróżniona praca magisterska

mgr farm. Dominik Babis, absolwent Wydziału Farmaceutycznego CM UMKW trakcie X Przeglądu prac magisterskich z zakresu historii farmacji, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne i Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, nasz absolwent mgr farm. Dominik Babis zaprezentował swoją pracę magisterską.

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medium w Bydgoszczy mgr farm. Dominik Babis zaprezentował pracę pt. „Leki naturalne stosowane w leczeniu górnych dróg oddechowych do XVIII wieku”, której opiekunem naukowym była dr hab. Walentyna Korpalska, kierownik Zakładu Historii Medycyny i Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medium w Bydgoszczy.

Nagrodą w Przeglądzie była publikacja artykułu naukowego zaakceptowanego przez Radę Naukową, który ukazał się w numerze nr 6 (290) Gazety Farmaceutycznej z czerwca 2016 r.

Gratulujemy.

Dominik Babis, dyplom uczestnictwa  gazeta farmaceutyczna 290