Pożegnanie pracownika naukowego

Pożegnanie pracownika naukowego

30 czerwca 2016 r. Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Jan Styczyński oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska uroczyście pożegnali odchodzącego na emeryturę, wieloletniego pracownika naukowego uczelni Profesora dr. hab. Romana Cichona, kierownika Katedry i Zakładu Żywienia i Dietetyki Collegium Medicum w Bydgoszczy.
 
Profesor Roman Cichon funkcję kierownika objął w 2001 roku, kiedy to Katedra i Zakład Żywienia i Dietetyki została powołana na ówczesnym Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu.
  
Profesor był promotorem przewodów doktorskich, recenzentem wielu prac doktorskich, przewodów habilitacyjnych i profesorskich, z doświadczeniem nabytym podczas pracy w Kanadzie, Szwecji, Danii i Wielkiej Brytanii.

Głównym obszarem badań Profesora Romana Cichona były sposoby żywienia i stan żywienia ludności, wartość odżywcza i biodostępność składników pokarmowych oraz czynniki warunkujące.

Do największych osiągnięć, będących efektem podejmowanych badań, należy niewątpliwie zaliczyć wykazane niedobory żywienia znaczącego odsetka młodzieży szkolnej i tendencji do otyłości wywołanej zmniejszeniem liczby spożywanych posiłków w ciągu dnia u młodzieży.

Będąc wykładowcą, Profesor Roman Cichon był sumiennym pracownikiem, starającym się swoją postawą wpływać na wychowanie młodzieży.

pożegnanie pracownika naukowego Prof. Romana Cichona

pożegnanie pracownika naukowego Prof. Romana Cichona

     pożegnanie pracownika naukowego Prof. Romana Cichona, od lewej: prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, prof. dr hab. Roman Cichon, prof. dr hab. Jan Styczyński

fot. Mariusz Kowalikowski