Profesor Jawień wyróżniony

Profesor Jawień wyróżniony

Profesor dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim oraz Dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim w Collegium Medicum UMK, został wybrany Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Obecnie jest prezesem elektem, a władzę obejmie na lata 2018-2020. Profesor Jawień jest również prezydentem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (European Society for Vascular Surgery - ESVS). Stanowisko prezesa w Polskim Towarzystwie Chirurgii Naczyniowej niewątpliwie ułatwi Przygotowanie Europejskiego Zjazdu Chirurgów Naczyniowych, który zaplanowano w 2020 roku w Krakowie.

Serdecznie Gratulujemy!Prof. Jawień