Konkurs na podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej

Konkurs na podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej

W dniu 27 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach projektu uczelnia przeprowadzi działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j.obcym, zarządzania informacją.