Bony na innowacje dla MŚP

Bony na innowacje dla MŚP

PARP logo6 czerwca 2016 r. rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla firm MŚP w ramach konkursu PARP 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Przedmiotem konkursu jest zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcami takich usług będą jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadająca przyznaną kategorię A+, A lub B.

Celem działania jest pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe.

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu:

  • nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
  • nowej lub znacząco ulepszonej usługi,
  • nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji,
  • nowego projektu wzorniczego.

Projekt może dotyczyć również innowacji nietechnologicznych (np. marketingowych, czy organizacyjnych), jeśli będą powiązane z którymś z powyższych punktów. Kosztami kwalifikowalnymi projektu mogą być również materiały niezbędne do realizacji usługi – jednak ich wartość nie może przekroczyć 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych.

Nowy / znacząco ulepszony wyrób, usługa, projekt wzorniczy – innowacja produktowa – znacząca zmiana, wskaźniki jakościowe i ilościowe odróżniają ten produkt od dotychczasowych produktów przedsiębiorstwa lub rynkowych,

  • nowa technologia / sposób świadczenia usług – innowacja procesowa – wprowadzenie zmian w obrębie procesu z pozytywnym wpływem na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie lub znaczące podniesienie jakości usług,
  • wymagana jest innowacyjność co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa,
  • projekt musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Termin naboru: 6 czerwca 2016 r. - 30 stycznia 2017 r.

Wysokość wsparcia:

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 60.000 zł.
  • Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 400.000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy, 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B.

Więcej informacji:

na stronie internetowej PARP >>

oraz w Dziale Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM
tel. 52 585-35-73
e-mail: wspolpraca@cm.umk.pl