Kongres iMEDIC 2016

Kongres iMEDIC 2016

imedicW dniu 11 czerwca 2016 r. w Bydgoszczy odbył się pierwszy Międzynarodowy Interdyscyplinarny Medyczny Kongres iMEDIC - International MEDical Interdisciplinary Congress. Organizatorami spotkania byli Samorząd Doktorantów Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Samorządem Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pełni zaangażowania, młodzi naukowcy tych dwóch ośrodków, zjednoczyli siły, aby zorganizować profesjonalne, bogate w wiedzę i najnowsze doniesienia naukowe spotkanie badaczy, na którym mogli podzielić się swoimi dotychczasowymi efektami pracy i osiągnięciami oraz poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk medycznych.

iMEDIC 2016 był pierwszym w Bydgoszczy tego typu wydarzeniem na skalę międzynarodową. Celem organizatorów było przygotowanie spotkania, które dotrze do jak największej liczby młodych ludzi zaangażowanych w naukę. Wobec tego przygotowano 12 sesji tematycznych obejmujących szeroki zakres nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu oraz elementów prawa medycznego. Swój dorobek podczas kongresu zaprezentowali badacze, młodzi lekarze i naukowcy z Polski i zagranicy. Ich pracę oceniali zjednoczeni w Komitecie Naukowym utytułowani goście – profesorowie oraz wykładowcy akademiccy.

W organizacji kongresu wsparli nas m.in.

  • prof. dr hab. Jan Styczyński – prorektor ds. Collegium Medicum UMK
  • prof. dr hab. Andrzej Sokala – prorektor ds. studenckich
  • prof. dr. hab. Marek Ziętek – rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Studenckie Towarzystwo Naukowe Collegium Medicum UMK

Dołożyliśmy wszelkich starań aby iMEDIC 2016 zapisał się w pamięci naszych gości jako wydarzenie naukowe na wysokim poziomie, na które chętnie przyjadą również za rok.

Już teraz serdecznie zapraszamy!