Nowy kierunek studiów podyplomowych: Biostatystyka

Nowy kierunek studiów podyplomowych: Biostatystyka

Studia podyplomowe w zakresie biostatystyki - plakatZapraszamy na nowe studia podyplomowe w zakresie BIOSTATYSTYKI dla osób z wykształceniem wyższym posiadających tytuł zawodowy magistra lub licencjata wszystkich kierunków studiów.

Rekrutacja trwa do 30 listopada 2017 r.

Studia prowadzi Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej - Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy.


Więcej informacji >>

 Termin rozpoczęcia studiów  grudzień 2017 r.
 Adresaci studiów podyplomowych Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym posiadających tytuł zawodowy magistra i /lub licencjata wszystkich kierunków wszystkich uczelni oraz znajomość podstaw obsługi komputera.
 Warunki kwalifikacji  na podstawie złożonych dokumentów
 Termin składania dokumentów    do 30 listopada 2017 r.
 Miejsce składania dokumentów    Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej
 Collegium Medicum UMK
 ul. M. Curie Skłodowskiej 9
 85-094 Bydgoszcz