PersonALL

PersonALL

STRATEGMED LOGOKatedra i Zakład Genetyki Klinicznej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Olgi Haus we współpracy z Katedrą Pediatrii, Hematologii i Onkologii pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Mariusza Wysockiego i pozostałymi członkami konsorcjum:

 1. Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach – Liderem projektu
 2. Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
 3. Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
 4. Instytutem Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 5. NCBiR logoUniwersytetem Medycznym w Lublinie
 6. Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 7. Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 8. Warszawskim Uniwersytetem Medycznym
 9. Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku
 10. Gdańskim Uniwersytetem Medycznym
 11. Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie
 12. Netology sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

uzyskała rekomendację do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu w ramach programu: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED pt. „Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce” - PersonALL.

Czas trwania projektu wynosi 36 miesięcy.

Projekt ten obejmuje badania nad molekularnym rozpoznawaniem ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL), najczęstszego nowotworu złośliwego u dzieci, pod kątem personalizacji leczenia. Planowane ultranowoczesne badania molekularne będą miały na celu identyfikację nowych czynników prognostycznych.

Prowadzone będą również badania nad nowymi biomarkerami w ALL w oparciu o genomikę, proteomikę i transkryptomikę. Celem projektu jest również zgromadzenie materiału biologicznego do analiz masowych (wraz z bankowaniem komórek, kwasów nukleinowych). Zostanie opracowana nowoczesna metoda monitorowania skuteczności leczenia oparta na sekwencjonowaniu nowej generacji. Pozwoli to również na personalizację allogenicznego przeszczepiania komórek macierzystych i procedur okołoprzeszczepowych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną.

Projekt ma również na celu stworzenie zaawansowanego systemu informatycznego dla personelu medycznego i dla pacjentów. System ten będzie zawierał jednolitą bazę danych klinicznych, genetycznych i molekularnych dotyczących dzieci z ALL, jak również portal informacyjny dla pacjentów. Całościowym efektem projektu PersonALL będzie stworzenie innowacyjnej diagnostyki ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, która pozwoli na dobranie bardziej celowanej terapii i w efekcie może doprowadzić do poprawy wyników leczenia.

PersonALL to jeden z najwyżej ocenionych projektów w konkursie – zajął II miejsce na liście rankingowej projektów ocenionych przez NCBiR w skali całego kraju.

Wartość dofinansowania dla konsorcjum wynosi 13.506.515 zł.